top of page
Focus op Gezondheid
Focus op Gezondheid

Focus op Gezondheid

Bio-Tuning Focus op Gezondheid

Meer info

Bio-Tuning Sound Therapy

ontwikkeld door

Dr Jeffrey D. Thompson

Hersengolven en staten van alertheid /bewustzijn

 

Hersengolven zijn elektromagnetische signalen die veroorzaakt worden door de elektrische activiteit van de hersenen. De frequenties van deze golven worden gemeten en uitgedrukt in aantal cycli per seconde of Hertz (Hz). Ze veranderen wanneer je hersenactiviteit verandert, je gemoedstoestand of je staat van alertheid/bewustzijn.

 

De hersengolven worden ingedeeld in verschillende groepen. Elk van deze groepen wordt gekoppeld aan specifieke staten van alertheid en bewustzijn:

 

DELTA: 0,5 - 3,5 Hz

Deze golfvorm wordt geassocieerd met diepe slaap. Tijdens een meditatie kan Delta bereikt worden door een volledige stilte in het denken te realiseren.

THETA: 3,5 – 7 Hz

Geassocieerd met droomslaap, dagdromen, verbeelding en creatieve activiteit van het brein. Gedurende het slapen is deze toestand diegene waar emotionele conflicten zich uiten, maar zich ook oplossen.

ALPHA: 7 – 13 Hz

Gekend als de fase van actieve rust. Een toestand waarbij het brein, het bewustzijn zich van een uiterlijke betrokkenheid naar inwendig keert. Deze toestand helpt om een bredere, holografische kijk te krijgen op de dingen.

BETA: 13 - 35 Hz

Is de toestand van actief bewustzijn. Het laat ons toe om lineair, logisch te denken en ons op een specifieke taak te richten.

EPSILON: lager dan 0,5 Hz

Deze frequentie is lager dan Delta en wordt in relatie gebracht met bijzondere momenten, persoonlijke euforie, diepe inzichten en spirituele revelaties. Het is een metafysische toestand.

GAMMA: 40 Hz

Een hersenactiviteit die verband houdt met cognitief bewustzijn, focus, geheugen en aanleren. Dit is de enige hersengolf die verdwijnt bij algemeen bewustzijnsverlies. Een recente studie toonde een groot aantal van deze hersengolven bij Tibetaanse monniken in een diepe staat van meditatie op liefde en mededogen. Ze worden geassocieerd met een verhoogd bewustzijn.

DMN (Default Mode Network): 0,1 – 0,2 Hz

Deze golven worden in verband gebracht met de verbinding tussen 4 verschillende hersengedeeltes. Onderzoekers noemen dit netwerk de plaats waar het denken, de emoties en het lichaam neurologisch samenkomen. Een aantal ziektes en stoornissen kunnen in verband worden gebracht met een verstoring of een desynchronisatie van deze hersenfuncties.

 


 

 

​​De geluidstechnieken

 

Acoustic Brainwave entrainment (vrij vertaald: Akoestische hersengolf koppeling):

Hersengolven hebben de neiging om zich af te stemmen op geluidsgolven die van buitenaf komen. Dit fenomeen is gekend als Acoustic Brainwave Entrainment. Wetenschappelijk onderzoek in 1973 toonde aan dat verschillende hersengolven kunnen geïnduceerd worden door geluidspulsen te creëren die overeenkomen met specifieke hersenfuncties.
Wanneer de hersenen deze verborgen pulsen detecteren, zullen ze trachten zich daarop af te stemmen, ermee te resoneren. Daardoor ontstaat er een verandering van bewustzijn. Deze verborgen pulsen in de muziek kunnen opgewekt worden door twee verschillende frequenties, die lichtjes van elkaar verschillen, in de linker en rechterhelft van de koptelefoon op elkaar af te stemmen.

Op die manier kunnen verschillende bewustzijnstoestanden opgewekt worden. Hoe frequenter de hersenen zich in de gewenste bewustzijnstoestand bevinden, des te makkelijker wordt het om deze zelf op te wekken.

Binaural Beats:

Dit is een technologie die twee verschillende tonen genereert, een toon voor het linkeroor en een andere toon voor het rechteroor. Het verschil tussen de twee tonen is meestal klein, van 1 tot 30Hz. Het kleine verschil zorgt ervoor dat het brein een derde toon waarneemt, die de resultante is van het samenvoegen van de twee trillingen met slechts een klein verschil in frequentie. Deze derde toon wordt de Binaural Beat genoemd, en heeft een frequentie die overeenkomt met het verschil van de twee tonen.
Vb 150 Hz en 143 Hz -> Binaural Beat = 7Hz

Hersenhelft Synchronisatie

Door te luisteren naar Binaural Beats met een koptelefoon, worden de linker- en rechterhelft van de hersenen beter met elkaar verbonden en gesynchroniseerd. Het leidt tot een betere communicatie tussen de beide hersenhelften.

Oergeluiden en NASA ruimtegeluiden

Tijdens de geluidsessies worden oergeluiden toegevoegd. Het zijn geluiden van vb. dolfijnen, walvissen, krekels, water, regen, oceanen, vogels…

Er wordt ook gebruik gemaakt van geluidsopnames gemaakt door Voyager l en ll op zijn reis voorbij de planeten van ons zonnestelsel.

Door deze geluiden elektronisch te veranderen, soms onherkenbaar te maken doorheen complexe geluidsfilters, zullen zij het rationele brein doorbreken en opgepikt worden door het onderbewustzijn. Daardoor worden sterke rustgevende effecten en meer openheid gecreëerd, zowel fysiek als psychisch.

Niet-linearie muziek

De geluiden die worden gegenereerd zijn speciaal ontworpen ‘niet-lineaire’ geluiden’. Ze bestaan uit meerdere lagen van geluidsgolven, speciaal samengesteld om de beste resultaten te verkrijgen in het realiseren van een onderbewuste open geest toestand die tot een optimale veranderingsrespons leidt.

Vibro-tactiele inductie technologie

Door deze geluidsfrequenties af te spelen via een geluidstafel (samen met een koptelefoon) neemt ook het lichaam ze waar als trilling. Hierdoor is directe stimulatie van de cellen mogelijk. Aangezien het lichaam voor meer dan 70% uit water bestaat en geluid 5 keer efficiënter doorheen water reist dan door lucht, is stimulatie met geluidsgolven een efficiënte manier om het ganse lichaam te stimuleren op celniveau.

 

Rue du Bocage 5

1370 Jauchelette - Jodoigne

bottom of page