top of page
Focus op Gezondheid
Focus op Gezondheid

Focus op Gezondheid

Bio-tuning sound therapy
Bio-tuning Sound Therapy

Het Bio-Tuning Systeem gebruikt je persoonlijke fundamentele frequentie voor helings- en groeidoeleinden. In elke fase van het Bio-Tuning proces hoor en voel je je eigen trilling en frequentie, waardoor het zenuwstelsel terug in balans gebracht wordt. 

Homeostase is de zero-stress toestand van het autonome zenuwstelsel, waar het sympathische en het parasympathische gedeelte van je zenuwstelsel in een staat van evenwicht en balans zijn. De staat van Homeostase is een voorwaarde voor genezing in je lichaam. 

 

Na elke sessie wordt een digitaal audiobestand voor je opgenomen. Je kunt dit programma vervolgens elke dag thuis gebruiken om de balancerende effecten verder te verdiepen. We creëren een "aangeleerde neurologische respons" in het zenuwstelsel en de hersenen  om de regelsystemen van je hersenen weer normaal te laten functioneren. 

Bio-Tuning is specifiek voor elk individu en pakt de oorzaak van ziekte in het algemeen aan: het onvermogen om uit de vicieuze cirkel van een op hol geslagen stressrespons in de hersenen en het zenuwstelsel te komen.

Technologie

Dr. Jeffrey Thompson werkt al meer dan 30 jaar aan deze technologie. In zijn werk met duizenden patiënten heeft hij getracht om die specifieke geluidsgolven te combineren die leiden tot de beste verbeteringen van neurologische condities.

Het is geen ‘medische behandeling’ voor een neurologische stoornis. Het is een trainingsprogramma voor de hersenen, dat leidt tot een herstel van de hersengolven en een meer evenwichtige cortex synchroniserende werking. De geluidsgolven stimuleren jouw innerlijke kracht tot zelfheling en jouw mogelijkheden en capaciteiten als mens.

Door het luisteren naar deze muziek wordt het autonoom zenuwstelsel en de stress-respons in balans gebracht. Geluidsgolven dringen via het oor binnen en worden er omgezet in elektrische signalen die direct in de hersenen terechtkomen. De combinatie van de geluidsfrequenties via het oor met de rechtstreekse toepassing op het lichaam via de geluidstafel, versterkt het gewenste effect.

Het Bio-Tuning Systeem vertegenwoordigt één van de meest geavanceerde, wetenschappelijke soundhealing systems ter wereld.

Dit systeem combineert een realtime hartslagvariabiliteitsmeting (een gouden standaard in medische monitoring)

met

Acoustic Brainwave entrainment (vrij vertaald: Akoestische hersengolf koppeling):

Binaural Beats

Hersenhelft Synchronisatie

Oergeluiden en NASA ruimtegeluiden

Niet-linearie muziek

Vibro-tactiele inductie technologie

Basisprogramma

 

Het Bio-Tuning programma is een All-In-One programma. Het wordt afgestemd op jouw individuele persoon en is bedoeld om een evenwichtige toestand te genereren op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

 

Je krijgt na elke sessie de opname mee op een USB-stick zodat je die kan afspelen op je MP-3 speler of smartphone. Je kan ze gebruiken op dagelijkse basis, met een koptelefoon.

 

Het basisprogramma bestaat uit acht opeenvolgende sessies met telkens 1–3 weken ertussen :

 

Stap 1: Delta 1 (Physical Healing Phase 1) – Bepaling van jouw individuele basisfrequentie

Stap 2: Delta 2 (Physical Healing Phase 2)

Stap 3: Delta 3 (Physical Healing Phase 3)

Deze drie stappen zijn gericht op fysieke helingsprocessen. Elke nacht, als we slapen, komen we in de Delta staat, waardoor in het lichaam herstelfuncties geactiveerd worden. Een tekort aan kwalitatieve slaap kan gezondheidsproblemen veroorzaken.

Het in balans brengen van de verschillende deltagolven resulteert in betere genezing van het lichaam, meer energie en een betere slaapkwaliteit.

 

Stap 4: Theta (Emotional Healing Phase)

In deze fase wordt gewerkt op emoties en trauma’s. Als we slapen is dit de toestand waarin we dromen en emoties verwerken. De Theta sessie is zacht doch krachtig en kan leiden tot diepere inzichten en zelfs ‘Aha’ momenten. Ze is erop gericht om jouw inwendige emotionele heling te activeren.

 

Stap 5: Alpha (Mental Healing Phase)

Het is de sessie waarin onderliggende overtuigingen kunnen herzien worden en meer inzicht wordt verkregen in de zin van het leven. Het is een staat van actieve rust. De Alpha toestand komt vanuit je innerlijke zelf en laat je toe om afstand te nemen en vanuit een breder perspectief naar de dingen te kijken. Je ziet het bos in plaats van de bomen.

 

Stap 6: DMN 1 (Default Mode Network Phase 1)

Stap 7: DMN 2 (Default Mode Network Phase 2)

Deze sessies balanceren de diepste hersengolven en stimuleren de verbindingen tussen verschillende hersenzones. De verschillende hersenhelften gaan beter met elkaar communiceren. Daardoor verkrijg je meer inzicht in jezelf en je relaties in de maatschappij, in tijd en in ruimte.
Een coherente verbinding tussen de verschillende delen van de hersenen is essentieel voor een evenwichtige gezondheidstoestand op mentaal, emotioneel en fysiek vlak.

 

Stap 8: Gamma (Higher Mental Healing Phase)

De laatste stap. De Gamma fase brengt alles tezamen in een meer holografisch en duidelijker geheel, zodat meer duidelijkheid gecreëerd wordt voor jezelf. Gamma wordt geassocieerd met het leggen van hogere niveaus van verbinding binnen de hersenen en het ‘verbindt’ de informatie van alle zintuigen op een coherente manier. Het creëert een eenheidsbewustzijn.

Aanvullende programma's 

Voor bepaalde indicaties zoals autisme, AD(H)D en andere neurologische stoornissen kan er gebruik gemaakt worden van stimulatie van nog andere hersengolven (SMRBeta en Mu).

Er is ook een programma met stimulatie van hersengolven (Epsilon, Hypergamma, Lambda, Iota, SMRBeta) specifiek gericht op bewustzijnsverruiming en verdieping van meditatie. 

Voor meer info of om een afspraak te maken stuur een mail naar contact@focusopgezondheid.com

HELING VIA GELUIDSTHERAPIE

Bio-Tuning Sound Therapy

ontwikkeld door

Dr Jeffrey D. Thompson

Rue du Bocage 5

1370 Jauchelette - Jodoigne

bottom of page