top of page

De Alchemie van het Denken

online via zoom

5 woensdagavonden

23 februari

9 maart

23 maart

20 april

11 mei 2022 

19.30-22.00 h

Hoe vaak worden we niet geleefd door onze gedachten, door onze omstandigheden, door het beeld dat we over onszelf en onze levenssituatie hebben.

Door inzicht in en meesterschap over ons denken te verkrijgen, wordt datgene wat ons belet gelukkig te zijn of te groeien, aangepakt.  Zo kan een diepgaande genezing optreden, kunnen we ons terug verbinden met het grotere geheel, met het verleden en de toekomst. De moed en het inzicht, om dingen in ons leven aan te pakken en te veranderen, kunnen gevonden worden, of we kunnen leren met onze beperkingen volwaardig te leven.

 

In deze opleiding werken we met inzichten en wijsheden uit verschillende culturen en spirituele tradities, en met concentratie- en meditatietechnieken. We leren contact te maken met ons onderbewuste én hoger mentale. Het is in deze bewustzijnstoestanden, voorbij ons rationele denken, dat we inzicht kunnen krijgen, en denkpatronen, ons zelfbeeld of onze levensvisie kunnen veranderen. Het is ook daar dat creativiteit ontspringt, beperkingen in een groter kader kunnen geplaatst worden of oplossingen voor een probleem duidelijk kunnen worden.

“Als kind hadden we niet de kans onze eigen overtuigingen te kiezen, maar stemden we in met de informatie die ons via andere mensen werd overgedragen…

Dit proces van indoctrinatie noem ik het temmen van de mens. En door dat temmen leren we hoe we moeten leven en hoe we moeten dromen. In dat indoctrinatieproces wordt de informatie van de collectieve droom, de droom die van buitenaf komt, overgedragen op de droom binnenin en creëert op die wijze ons hele kader van overtuigingen…

Op een bepaald punt in ons leven hebben we niemand meer nodig om ons te temmen. We hebben vader en moeder, de school en de kerk daarvoor niet meer nodig… Dit overtuigingensysteem is als een wetboek dat onze geest regeert…"

De vier inzichten, Wijsheid van de Tolteken, Don Miguel Ruiz

 

 

 "De grootste ontdekking van de 19de eeuw was niet in het domein van de fysische wetenschappen, maar de kracht van het onderbewuste denken, geraakt door vertrouwen. Elk individu kan putten uit een eeuwig reservoir van kracht, dat hem in staat zal stellen elk probleem dat hem overkomt te overwinnen. Alle zwakheden kunnen overwonnen worden, lichamelijke genezing, financiele onafhankelijkheid, spiritueel ontwaken, voorspoed voorbij onze verste dromen. Dit is de superstructuur van geluk.”

                                      

William James, Harvard psycholoog, de vader van de Amerikaanse psychologie

Voor iedereen toegankelijk

Prijs: 129 euro voor de 5 avonden

Online via zoom

Registratie : door onderaan de pagina op de opleiding te klikken

                      of

                      door te mailen naar contact@focusopgezondheid.com                        en per overschrijving te betalen op BE31 2900 3948 2455                        BIC GEBABEBB  (Hilde De Smet)

Leren Mediteren

online via zoom

Data volgen

Deze cursus staat open voor wie wil leren mediteren, evenals voor wie zich verder wil verdiepen in meditatie en spiritualiteit.

Hoewel er in vele godsdiensten en tradities gemediteerd wordt, is meditatie vrij van dogma of geloofsovertuiging. Door het tot rust brengen van het denken of het anders leren gebruiken van het denken, komen we in contact met onze diepere essentie, onze eigen waarheid. Het doel van meditatie is meer dan enkel te leren ontspannen, het leidt tot bewustzijnsverruiming en -groei.

Iedereen kan leren mediteren.

Aangezien er in de cursus verschillende meditatietechnieken aangeleerd worden, is het voor iedereen mogelijk aansluiting te vinden bij één of meerdere oefeningen.

​​​

In deze cursus komt aan bod:

- verschillende meditatietechnieken uit verschillende tradities

- filosofische achtergrond uit verschillende tradities (hindoeisme,       boeddhisme, taoisme, westerse mystieke stromingen...)

- het verschil tussen meditatie, concentratie, relaxatie, trance

- meditatie wetenschappelijk benaderd

door Hilde De Smet​

HealthUProject

In navolging en ter uitbreiding van de cursussen

Focus op Gezondheid 

Een nieuw project in samenwerking met mijn Argentijns-Amerikaanse collega arts Gaston Cornu Labat

 

Online lessen (in het Engels).

 

Hartelijk welkom!

Start in mei 2023

- Gezondheid en empowerment

- Leren mediteren 

www.healthuproject.com

 

Deze lessen worden ook gegeven op aanvraag voor groepen van min. 10 personen

Stuur vrijblijvend een mail naar contact@focusopgezondheid.com

Meer Mediteren en Spiritualiteit

online via zoom

Data volgen

Deze cursus staat open voor wie al enige ervaring heeft met meditatie en wie zich verder wil verdiepen in meditatie en spiritualiteit.

In deze cursus gaan we meer mediteren en dieper ingaan op een aantal spirituele thema's:

- de 4 (of 5) elementen

- het energetisch lichaam

- reïncarnatie

- klank en woord

- de ziel

- lichtwezens, innerlijke begeleiders en Meesters

- ...

 

Opnieuw benaderen we deze thema's vanuit verschillende tradities (hindoeisme, boeddhisme, taoisme, westerse mystieke en christelijke stromingen...)

door Hilde De Smet

Deze lessen worden ook gegeven op aanvraag voor groepen van min. 10 personen

Stuur vrijblijvend een mail naar contact@focusopgezondheid.com

Er zijn op dit moment geen geplande evenementen

Wil u graag op de hoogte gehouden worden van komende activiteiten?

We houden je op de hoogte!

Rue du Bocage 5

1370 Jauchelette

bottom of page